Lexaurin

:: domů ::    :: kontakt :: 

užívání lexaurinu - nežádoucí účinky - lexaurin proti úzkosti - www.lexaurin.psychoweb.cz

 

Dozvíte se:
Co lexaurin léčí, jak účinkuje, při jakých příznacích pomáhá
Příbalová informace - leták k lexaurinu
Možné nežádoucí účinky a vznik závislosti na lexaurinuČtení:

Lexaurin - nežádoucí účinky


Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte


Někteří lidé se obávají užívat určité léky kvůli jejich možným nežádoucím účinkům. Na jedné straně není možné ani žádoucí tyto účinky ignorovat; na druhou stranu ani neprospívá tyto účinky zveličovat a třeba kvůli obavám z nich lék vůbec nebrat.

Lexaurin je lék vázaný na předpis a lékař vám jej předepíše pouze tehdy, když bude předpokládat, že se u vás žádné dramatické nežádoucí účinky nevyskytnou. Lék má léčit, ne trýznit (byť u některých léčiv, např. chemoterapeutik, jsou vedlejší účinky velmi nepříjemné – ale zase když jde o život...).

Výrobci léčiv jsou povinni uvést do příbalového letáku kdejaký problém, který se v souvislosti s užíváním vyskytl. Ve skutečnosti je pravděpodobnost výskytu výraznějších nežádoucích účinků poměrně malá (jinak by se lék ani nezačal vyrábět).

Drobnější potíže bývají častější, ale nijak výrazně neobtěžují a hlavně během užívání mizí. O možných konkrétních nežádoucích účincích Lexaurinu informuje příbalový leták a Souhrn údajů o přípravku, kde se uvádějí i četnosti výskytu nežádoucích reakcí.

***
ze Souhrnu údajů o přípravku:

Nežádoucí účinky, které se mohou objevit během užívání bromazepamu [účinná látka Lexaurinu], jsou seřazeny v následujících skupinách podle četnosti výskytu:

Velmi časté (≥1/10) [tj. účinky, které se vyskytly u jednoho či více lidí z deseti]
Časté (≥1/100 až <1/10) [tj. účinky, které se vyskytly u méně, než jednoho člověka z deseti a současně u jednoho či více lidí ze sta]
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)
Vzácné (≥1/10 000 až < 1/1 000)
Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit) [tj. účinky, které se vyskytly max. u jednoho člověka z deseti tisíc]

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvedená dle orgánových systémů:
Poruchy krve a lymfatického systému

 • Velmi vzácné: krevní dyskrazie [krevní porucha]

Poruchy nervového systému

 • Časté: točení hlavy, závratě
 • Méně časté: bolesti hlavy, zhoršení až ztráta paměti, porucha koncentrace [soustředění]
 • Vzácné: dysarthrie (porucha řeči, nesouvislá mluva), ataxie [narušená koordinace pohybů], porucha chování.

Poruchy oka

 • Vzácné: poruchy vidění

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 • Vzácné: kožní vyrážky

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

 • Vzácné: svalová slabost

Cévní poruchy

 • Vzácné: hypotenze [nízký krevní tlak]

Poruchy imunitního systému

 • Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti

Poruchy jater a žlučových cest

 • Vzácné: žloutenka

Psychiatrické poruchy

 • Časté: ospalost
 • Vzácné: zmatenost, změny libida [chuti na sex], paradoxní reakce [jako paradoxní reakce se označují projevy, které by právě měly užíváním léku ustupovat] (včetně halucinací, insomnie [nespavost], neobvyklého vzrušení, nervozity a podrážděnosti).

Při dlouhodobé léčbě vysokými dávkami může dojít  u predisponovaných osob [tj. osob se sklonem k tvorbě závislostí] k závislosti.

zdroj: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=lexaurin&data[code]=&data[atc_group]=&data[material]=&data
[path]=&data[reg]=&data[radio]=none&data[rc]=&data[with_adv]=0&search=Vyhledat&data[listing]=20

text v hranatých závorkách byl doplněn provozovatelem webu

***

Dnes je obecně znám pojem "placebo efekt", který znamená, že účinkovat může i "falešný" lék bez účinné látky, pokud člověk věří tomu, že bere skutečný lék, který mu pomůže.

Vedle toho je dobře popsaný i tzv. "nocebo efekt" – tedy škodící efekt, účinek. Ten funguje tak, že když člověk předpokládá, že se po užití léku u něj vyskytne nějaká nepříjemná reakce, může se taková reakce skutečně vyskytnout právě vinou toho očekávání, nikoli kvůli léku samotnému. Bylo to ověřeno při experimentech, kdy lidé dostali "lék" (ve skutečnosti neúčinnou napodobeninu z cukru) s upozorněním, že u nich může vyvolat určité vedlejší účinky – a ty se u části lidí opravdu dostavily.

Pokud o sobě víte, že jste v těchto věcech citlivější, tak se raději v sekci nežádoucích účinků v příbalovém letáku zbytečně nezdržujte.


 

Pokud si chcete tento text uložit nebo použít pro svůj web, můžete si jej stáhnout v pdf > klikněte standardně LEVÝM tlačítkem myši a pak si soubor uložte

Doporučujeme:

 

Vyloučení odpovědnosti: Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za případné důsledky použití zde uvedených informací. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na webu byly zveřejněny přesné a aktuální informace, ovšem veškeré materiály a informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou"; aktuálnost a pravdivost informací uživatelům doporučujeme ověřovat pomocí jiných zdrojů. Ve věcech vhodnosti užití léků a jejich dávkování se vždy poraďte se svým lékařem.

Doktor mozek - E-book zdarma pro vás!

Doktor mozek - obálka PhDr. Michaela Peterková: Doktor mozek
 
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.
CHCI E-BOOK ZDARMA
Poznání své osobnosti:

Poznejte svou osobnost

Zjistěte, zda vaše osobnost patří nebo nepatří k některému z výrazných osobnostních typůtest typů a poruch osobnosti OSPAT
Pokud se necítíte dobře a pochybujete někdy o svém duševním zdraví, zkuste test základních psychických poruch a stresových zátěží MENFIT
Dovedete se soustředit, rychle reagovat a pracovat bezchybně? Zhodnoťte si svou praktickou inteligenci a mentální výkon v jedinečném testu COGIT
Odhalte, na jakou práci se hodíte, aby odpovídala vaší osobnosti – to vám prozradí test profesního typu FULJOB

 
Kurzy Žlutá sova:
  kurzy psychologie online

Unikátní online programy pro každého z vás, kdo se potřebuje zbavit úzkosti, deprese a podobných potíží.

A pro vás, které zajímá psychologie a kteří se chtějí dozvědět o lidské duši více, jsme přichystali interaktivní kurzy základů psychologie.

 
 
Doporučujeme weby:

Webové stránky o sebevědomí - jak se pozná nízké sebevědomí, jak se slabá sebedůvěra projevuje v různých oblastech života, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě a jak pomoci sobě
www.sebevedomi.psychoweb.cz

Web o depresi - zdarma online psychologický test, který orientačně odhalí přítomnost depresivní poruchy; typy deprese, příznaky deprese, možnosti léčby
www.deprese.psychoweb.cz

Léčba deprese - Cipralex (escitalopram); Cipralex v léčbě depresivních epizod, úzkostných poruch jako je panmická porucha, sociální fobie nebo generalizovaná úzkost
Léčba nespavosti - Hypnogen (zolpidem); jak působí proti insomnii, jak předejít vzniku závislosti

Web o nevěře - jak se pozná nevěra, co dělat, když je partner nevěrný - jak nenapáchat ještě větší škody na vztahu; typy nevěry, příčiny nevěry - proč jsou si lidé občas nevěrní
www.nevera.psychoweb.cz